Wikipedia: Hình ảnh trong ngày / Lưu trữ

Article

May 25, 2022

Những hình ảnh nổi bật này, theo lịch trình bên dưới, xuất hiện dưới dạng hình ảnh trong ngày (POTD) trên Trang Chính của Wikipedia tiếng Anh trong 30 ngày qua. Bạn có thể thêm mẫu POTD tự động cập nhật vào trang người dùng của mình bằng cách sử dụng {{Pic of the day}} (phiên bản có màu sắc nổi bật) hoặc {{POTD}} (phiên bản không có màu sắc nổi bật). Để biết hướng dẫn về cách tạo bố cục POTD tùy chỉnh, hãy xem Wikipedia: Hình ảnh trong ngày. May 24 23 tháng 5 22 tháng 5 21 tháng năm 20 tháng 5 19 tháng 5 18 tháng 5 17 tháng 5 16 tháng 5 15 tháng 5 14 tháng 5 13 tháng 5 12 tháng 5 11 tháng 5 10 tháng 5 9 tháng 5 8 tháng 5 7 tháng 5 06 tháng 5 5 tháng 5 Ngày 4 tháng Năm 3 tháng 5 Ngày 02 tháng 5 Ngày 1 tháng 5 30 tháng 4 29 tháng 4 28 tháng 4 27 tháng 4 26 tháng 4 25 tháng 4