Cơ quan quản lý dân sự Hoa Kỳ đối với quần đảo Ryukyu

Article

May 25, 2022

Cơ quan quản lý dân sự Hoa Kỳ đối với quần đảo Ryukyu abbr. USCAR (琉球 列島 米 国民 政府, tiếng Nhật: Ryūkyū-rettō Beikoku Minseifu, Okinawa: Rūcū ʔAmirika Minhyōjōju) là chính quyền hành chính dân sự ở quần đảo Ryukyu, Nhật Bản (trung tâm là đảo Okinawa), thay thế Chính phủ quân sự Hoa Kỳ tại quần đảo Ryukyu (chính nó được tạo ra vào cuối Thế chiến thứ hai) vào năm 1950, và hoạt động cho đến khi quần đảo này được trao trả cho Nhật Bản vào năm 1972.

Lịch sử

Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ mô tả lịch sử của USCAR do đó: Sau khi ký Văn bản đầu hàng, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Quần đảo Ryukyu được quản lý bởi Bộ Hải quân, ngày 21 tháng 9 năm 1945 - ngày 30 tháng 6 năm 1946, với Sĩ quan chỉ huy, Căn cứ Điều hành Hải quân, Okinawa hoạt động như là quan chức chính phủ quân sự dưới quyền của Tư lệnh- Tổng chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Chuyển giao quyền hành chính từ Bộ Hải quân sang Bộ Chiến tranh được sự chấp thuận của Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), ngày 1 tháng 4 năm 1946, của JCS 819/11, ngày 5 tháng 3 năm 1946, với điều khoản bổ sung của JCS 819/12, ngày 22 tháng 3 năm 1946. Căn cứ để thực hiện các chỉ thị của Tổng chỉ huy Lực lượng Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương (GHQ AFPAC), Bộ Tư lệnh Căn cứ Okinawa được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Ryukyus, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1946, theo Mệnh lệnh chung 162, Bộ Chỉ huy Lực lượng Lục quân Hoa Kỳ, Tây Thái Bình Dương, và chịu trách nhiệm quản lý dưới quyền một Phó Chỉ huy cho Chính phủ quân sự. Quần đảo Ryukyu do Bộ tư lệnh Ryukyus quản lý liên tiếp, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11 năm 1946; Bộ chỉ huy Philippines-Ryukyus, 1 tháng 12 năm 1946 - 31 tháng 7 năm 1948; và Bộ Tư lệnh Ryukyuan, ngày 1 tháng 8 năm 1948 - ngày 15 tháng 12 năm 1950. USCAR được thành lập, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 1950, theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh Viễn Đông (HQ FEC, trước đây là GHQ AFPAC), AG 091.1 (5 tháng 12 năm 1950) RCA, ngày 5 tháng 12 năm 1950 , thực hiện bản ghi nhớ của JCS, SM 2474-50, ngày 11 tháng 10 năm 1950, chỉ đạo Tổng tư lệnh Viễn Đông, Tướng Douglas MacArthur, tổ chức chính quyền dân sự cho Quần đảo Ryukyu theo JCS 1231/14, ngày 4 tháng 10 năm 1950. USCAR tiếp tục hoạt động dưới quyền của Bộ Lục quân (trước đây là Bộ Chiến tranh), 1950–71. Nhóm đảo Amami thuộc quần đảo Ryukyu đã được trao trả cho Nhật Bản theo Thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản liên quan đến quần đảo Amami, ký ngày 24 tháng 12 năm 1953 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 1953. USCAR bãi bỏ sau khi có hiệu lực, ngày 15 tháng 5 năm 1972, của Hiệp định giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản liên quan đến quần đảo Ryukyu và quần đảo Daito, được ký ngày 17 tháng 6 năm 1971, theo đó các nhóm đảo còn lại của quần đảo Ryukyu, bao gồm cả nhóm đảo Okinawa, được trả lại cho Nhật Bản. Sau trận Okinawa trong Thế chiến thứ hai, Hải quân Hoa Kỳ ban đầu quản lý nhóm Okinawa trong khi ba nhóm khác thuộc quyền kiểm soát của Lục quân. Vào ngày 18 tháng 7 năm 1945, Hải quân chuyển giao quyền kiểm soát cho Lực lượng Lục quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương (AFPAC), nhưng vào ngày 21 tháng 9 lại tiếp nhận quyền kiểm soát, tổ chức Chính phủ Quân sự Hoa Kỳ đối với Quần đảo Ryukyu. Cuối cùng vào ngày 1 tháng 7 năm 1946, Lục quân lại giành quyền kiểm soát, tổ chức Bộ tư lệnh Ryukyu từ Bộ chỉ huy căn cứ Okinawa trước đó. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1947, AFPAC được tổ chức lại thành Bộ Tư lệnh Viễn Đông và Bộ Tư lệnh Ryukyu thống nhất, bao gồm một bộ máy chính quyền quân sự, được đặt trực thuộc Tổng hành dinh, Bộ Tư lệnh Viễn Đông (GHQ FECOM), tại Tokyo. Năm 1952, Nhật Bản ký Hiệp ước San Francisco và thừa nhận quyền kiểm soát Okinawa của chính phủ Hoa Kỳ. USCAR, là một tổ chức cấp dưới của các lực lượng Hoa Kỳ, đã khảo sát Chính phủ Ryukyuan và có thể thay thế tất cả các quyết định của Chính phủ Ryukyuan. Đơn vị tiền tệ chính thức là đồng yên B từ năm 1948 đến năm 1958, khi đồng yên B bị bãi bỏ và đồng đô la Mỹ được đưa vào sử dụng. Chính phủ đã in tem bưu chính Ryukyuan và hộ chiếu. Ô tô chạy bên phải trái ngược với các hòn đảo chính của Nhật Bản. Đảo chuyển sang lái xe bên lề