Oleksandr Kamyshin

Article

August 9, 2022

Oleksandr Kamyshin (sinh năm 1984) là một giám đốc điều hành đường sắt người Ukraina, là Giám đốc điều hành của Đường sắt Ukraina thuộc sở hữu nhà nước.

Tài liệu tham khảo