Chi mặt trăng

Article

May 17, 2022

Chi mặt trăng là rìa của bề mặt nhìn thấy được (đĩa) của Mặt trăng khi nhìn từ Trái đất. Sự sống của Mặt trăng, với bề mặt không đều của nó, dẫn đến những thay đổi nhỏ trong mặt cắt của nó; điều này làm phức tạp nhiệm vụ tính toán chính xác thời gian và thời lượng nguyệt thực. Tuy nhiên, dữ liệu từ việc lập bản đồ bề mặt mặt trăng cho phép các nhà thiên văn dự đoán mặt trăng trong bất kỳ thời điểm nhất định nào với mức độ chắc chắn cao. Sự bất thường của chi mặt trăng là nguyên nhân dẫn đến các hạt của Baily, là những tia sáng mặt trời chuẩn trực chiếu qua ở một số nơi trong khi không phải ở những nơi khác trong nhật thực. Độ tương phản của đĩa mặt trăng, được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh sáng mặt trời trực tiếp, trên bầu trời đêm đen khiến nó trở thành mục tiêu phổ biến khi thử nghiệm quang học của kính thiên văn (bao gồm cả ống nhòm).

Tài liệu tham khảo