Công dân cùng nhau

Article

June 30, 2022

Ensemble (viết tắt là 'Together') là một liên minh chính trị tự do ở Pháp. Được thành lập vào tháng 11 năm 2021 với tên gọi Ensemble Citoyens, nó bao gồm La République En Marche! (LREM), Phong trào Dân chủ (MoDem), Agir, Các lãnh thổ tiến bộ (TDP), Horizons, En commun và Liên đoàn Cấp tiến.

Lịch sử

François Bayrou, lãnh đạo của Phong trào Dân chủ (MoDem) trước đây đã đề xuất thành lập một liên minh bao gồm các đảng trung hữu và trung hữu. Vào tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội, Richard Ferrand, chấp nhận đề xuất của ông và họ đã cùng nhau thành lập Ensemble Citoyens. Bên cạnh Phong trào Dân chủ và La République En Marche !, Agir cũng là thành viên sáng lập của nó. Trong tháng tiếp theo, họ được tham gia bởi Đảng Cấp tiến, Chân trời, Lãnh thổ của Tiến bộ và En Commun.Từ thành lập vào tháng 11, liên minh do Ferrand đứng đầu, Bayrou và Édouard Philippe làm phó chủ tịch, và Stanislas Guerini làm tổng thư ký. Jean Castex cũng đã liên kết mình với liên minh. Philippe đã đình chỉ việc tham gia vào liên minh vào ngày 14 tháng 1 năm 2022, mặc dù 4 ngày sau đó, ông đã thông báo rằng đảng của mình đã được phục hồi thành liên minh. Vào tháng 4, LREM thông báo rằng họ sẽ đổi tên đảng của mình thành "Renaissance", và một tháng sau, tên của liên minh được rút ngắn chỉ còn Ensemble. Liên đoàn Cấp tiến gia nhập liên minh vào tháng 5 năm 2022.

Thành viên

Mục tiêu

Liên minh này nhằm tập hợp đa số tổng thống Emmanuel Macron lại với nhau để đưa ra các ứng cử viên chung của mình cho cuộc bầu cử lập pháp năm 2022. Vào tháng 5 năm 2022, Ferrand chỉ ra cam kết của họ về "đa số ổn định trong Quốc hội", trong khi Philippe chỉ rõ rằng chương trình của Ensemble "là của Macron". Bayrou chỉ ra rằng các bên sẽ thành lập một nhóm nghị viện chung trong Quốc hội. Một số nguồn tin phương tiện truyền thông coi đây là hiện thân hiện đại của Liên minh vì Dân chủ Pháp (UDF) của Valéry Giscard d'Estaing, được thành lập vào năm 1978.

Ghi chú

Tài liệu tham khảo