Статева роль

Article

August 8, 2022

Гендерна роль, також відома як статева роль, — це соціальна роль, що охоплює діапазон поведінки та ставлень, які загалом вважаються прийнятними, відповідними або бажаними для особи на основі її статі. Гендерні ролі зазвичай зосереджені на концепціях маскулінності та фемінінності, хоча є винятки та варіації. Специфіка цих гендерних очікувань може відрізнятися в різних культурах, тоді як інші характеристики можуть бути загальними для різних культур. Гендерні ролі впливають на широкий спектр людської поведінки, часто включаючи одяг, який людина вибирає носити, професію, якою людина займається, та особисті стосунки, в які людина вступає. Різні групи, особливо феміністичні рухи, доклали зусиль, щоб змінити аспекти переважаючих гендерних ролей, які, на їхню думку, є репресивними або невірними. Хоча дослідження показують, що біологія відіграє певну роль у гендерній поведінці, точний ступінь її впливу на гендерні ролі менш ясний.

Фон

Гендерна роль, також відома як статева роль, — це соціальна роль, що охоплює діапазон поведінки та ставлень, які загалом вважаються прийнятними, відповідними або бажаними для людини залежно від її статі. У соціології гендеру процес, за допомогою якого індивід вивчає та набуває гендерної ролі в суспільстві, що називається гендерною соціалізацією. Гендерні ролі є культурно специфічними, і хоча більшість культур розрізняють лише дві (хлопчик/чоловік та дівчина/жінка), інші визнають більше. Деякі незахідні суспільства мають три статі: чоловіки, жінки та третю стать. Бугійське суспільство виділило п'ять статей. Андрогінність іноді також пропонували як третю стать. Андрогін або андрогін – це особа, яка володіє якостями, що притаманні як чоловічій, так і жіночій статі. Деякі люди взагалі не ідентифікують себе за статтю. Багато трансгендерних людей ідентифікують себе просто як чоловіки чи жінки і не становлять окремої третьої статі. Біологічні відмінності між (деякими) трансгендерними та цисгендерними жінками історично вважалися доречними в певних контекстах, особливо в тих, де біологічні риси можуть дати несправедливу перевагу, наприклад, у спорті. Гендерна роль – це не те саме, що гендерна ідентичність, яка стосується внутрішнє відчуття власної статі, незалежно від того, чи відповідає воно категоріям, запропонованим суспільними нормами. Точка, в якій ці інтерналізовані гендерні ідентичності стають зовнішніми в набір очікувань, є генезис гендерної ролі.

Теорії гендеру як соціального конструкту

Відповідно до соціального конструкціонізму, гендерна поведінка здебільшого зумовлена ​​соціальними умовностями. Такі теорії, як еволюційна психологія, не погоджуються з цією позицією. Більшість дітей вчаться класифікувати себе за статтю до трьох років. Від народження, у процесі гендерної соціалізації, діти засвоюють гендерні стереотипи та ролі від батьків та оточення. Традиційно хлопчики вчаться маніпулювати своїм фізичним і соціальним оточенням за допомогою фізичної сили чи спритності, тоді як дівчата вчаться представляти себе як об’єкти, на які варто дивитися. Соціальні конструкціоністи стверджують, що відмінності між чоловічою та жіночою поведінкою краще пояснити діяльністю дітей, розділеною за статтю, ніж будь-якою основною, природною, фізіологічною чи генетичною схильністю. Як аспект рольової теорії, теорія гендерної ролі «розглядає ці відмінності у розподілі жінок і чоловіків у ролі як основного джерела соціальної поведінки, диференційованої за статтю, [і стверджує, що] їхній вплив на поведінку опосередковується психологічними та соціальними процесами». За словами Гілберта Гердта, гендерні ролі виникли в результаті кореспондентського висновку, що означає, що загальний розподіл праці було поширено на гендерні ролі. Соціальні конструкціоністи вважають гендерні ролі ієрархічними та патріархальними. Термін «патріархат», за словами дослідника Ендрю Черліна, визначає «суспільний лад, заснований на домінуванні чоловіків над жінками, особливо в сільськогосподарських суспільствах». Згідно з Іглі та ін., наслідки гендерних р