Oleksandr Kamyshin

Article

August 13, 2022

Oleksandr Kamyshin (เกิดปี 1984) เป็นผู้บริหารการรถไฟชาวยูเครนซึ่งเป็น CEO ของการรถไฟยูเครนที่รัฐเป็นเจ้าของ

อ้างอิง