พระบรมมหาราชวัง

Article

August 18, 2022

พระบรมมหาราชวัง (ไทย: ราชมหาราชวัง, RTGS: พระบรมมหาราชวัง) เป็นอาคารที่ซับซ้อนใจกลางกรุงเทพฯ ประเทศไทย วังเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์แห่งสยาม (และต่อมาประเทศไทย) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2325 พระมหากษัตริย์ ราชสำนัก และรัฐบาลของพระองค์อยู่บนพื้นฐานของบริเวณพระราชวังจนถึง พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงประทับ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานและรัชกาลที่ 10 รัชกาลที่ ๙ ที่พระตำหนักอำพรสถาน ทั้งในพระราชวังดุสิต แต่พระบรมมหาราชวังยังคงใช้เป็นสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการ พระราชพิธีและพระราชพิธีต่างๆ จัดขึ้นภายในกำแพงวังทุกปี วังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในประเทศไทย การก่อสร้างพระราชวังเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2325 ตามคำสั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ผู้ก่อตั้งราชวงศ์จักรีเมื่อทรงย้ายเมืองหลวงจากธนบุรีมาที่กรุงเทพฯ ตลอดรัชสมัยมีการเพิ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ภายในปี 1925 กษัตริย์ พระราชวงศ์ และรัฐบาลไม่ได้ประทับอยู่ที่วังอย่างถาวรอีกต่อไป และได้ย้ายไปยังที่ประทับอื่น หลังจากการล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปี พ.ศ. 2475 หน่วยงานของรัฐทั้งหมดได้ย้ายออกจากวังอย่างสมบูรณ์ ด้านรูปร่าง พระราชวังมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีพื้นที่รวมกัน 218,400 ตารางเมตร (2,351,000 ตารางฟุต) ล้อมรอบด้วยกำแพงสี่ด้าน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ ในปัจจุบัน ในเขตพระนคร พระบรมมหาราชวังล้อมรอบด้วยถนนหน้าพระลานไปทางทิศเหนือ, ถนนมหาราชไปทางทิศตะวันตก, ถนนสนามไชยไปทางทิศตะวันออกและถนนท้ายวังไปทางทิศใต้ แทนที่จะเป็นโครงสร้างเดียว พระบรมมหาราชวังประกอบด้วยอาคาร ห้องโถง ศาลาจำนวนมากที่ตั้งอยู่รอบสนามหญ้าแบบเปิด สวน และสนามหญ้า รูปแบบที่ไม่สมมาตรและผสมผสานกันนั้นเกิดจากการพัฒนาแบบออร์แกนิก โดยมีการเพิ่มเติมและการสร้างใหม่โดยกษัตริย์ที่ครองราชย์ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 200 ปีในประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ศาลชั้นนอกที่มีอาคารสาธารณะมากมาย ศาลกลาง ได้แก่ อาคารพระมหามณเฑียร อาคารพระมหาปราสาท และอาคารจักรีมหาปราสาท ศาลชั้นในและสวนสิวาลัย ปัจจุบันพระบรมมหาราชวังเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้บางส่วนในฐานะพิพิธภัณฑ์ แต่ยังคงเป็นพระราชวังที่ยังใช้การได้ โดยที่สำนักพระราชวังหลายแห่งยังคงตั้งอยู่ภายใน

ประวัติศาสตร์

การก่อสร้างพระบรมมหาราชวังเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2325 ตามคำสั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) รัชกาลที่ 1 ได้ครองมงกุฏจากพระเจ้าตากแห่งกรุงธนบุรี ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างเมืองหลวงสำหรับราชวงศ์จักรีใหม่ของพระองค์ ทรงย้ายที่นั่งแห่งอำนาจจากกรุงธนบุรีทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามาทางด้านตะวันออกที่กรุงเทพฯ เมืองหลวงใหม่กลายเป็นเกาะเทียมเมื่อคลองถูกขุดไปทางด้านตะวันออก ได้ตั้งชื่อเกาะว่า 'รัตนโกสินทร์' ที่ประทับของราชวงศ์เดิมคือพระราชวังเดิมซึ่งสร้างขึ้นสำหรับพระเจ้าตากในปี พ.ศ. 2311 พระราชวังเก่าในธนบุรีมีขนาดเล็กและประกบอยู่ระหว่างวัดสองแห่ง วัดอรุณและวัดท้ายตลาด ห้ามขยายเพิ่ม วังหลังใหม่สร้างบนที่ดินสี่เหลี่ยมด้านทิศตะวันตกของเกาะ ระหว่างวัดโพธิ์ไปทางทิศใต้ วัดมหาธาตุทางทิศเหนือ และมีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ทางทิศเหนือ ตะวันตก. สถานที่แห่งนี้เคยถูกยึดครองโดยชุมชนชาวจีน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 1 ทรงมีคำสั่งให้ย้ายไปยังพื้นที่ทางใต้และนอกกำแพงเมือง พื้นที่ปัจจุบันเป็นย่านไชน่าทาวน์ของกรุงเทพฯ วังนี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลังเพราะขาดแคลนวัสดุและทุนทรัพย์ โครงสร้างต่างๆ ของวังจึงล้อมรอบด้วยรั้วไม้เรียบง่าย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2325 พระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จข้ามแม่น้ำจากธนบุรีไปประทับถาวรในวังใหม่ สามวันต่อมา วันที่ 13 มิ.ย