ราชวงศ์จักรี

Article

June 26, 2022

ราชวงศ์จักรี (ไทย: ราชวงศ์จักรี, RTGS: ราชวงศ์จักรี, อ่านว่า [râːt.t͡ɕʰā.wōŋ t͡ɕàk.krīː], ฟัง) เป็นราชวงศ์ที่ครองราชย์ในปัจจุบันของราชอาณาจักรไทย, ประมุขของราชวงศ์คือพระมหากษัตริย์, ซึ่งเป็น ประมุขแห่งรัฐ ครอบครัวนี้ปกครองประเทศไทยตั้งแต่การก่อตั้งสมัยรัตนโกสินทร์และกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2325 หลังสิ้นรัชกาลตากสินธนบุรีเมื่อเมืองหลวงของสยามย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ ราชวงศ์ก่อตั้งโดยพระราม 1 ผู้นำกองทัพอยุธยาในเชื้อสายชิโน - มอญ ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ รัชกาลที่ 1 ดำรงตำแหน่งจักรีเป็นนายกรัฐมนตรี ในการก่อตั้งราชวงศ์ กษัตริย์เองเลือก "จักรี" เป็นชื่อ สัญลักษณ์ของบ้านประกอบด้วยจาน (จักระ) และตรีศูล (ตรีศูล) อาวุธสวรรค์ของเทพเจ้าพระวิษณุและพระอิศวรซึ่งกษัตริย์ไทยถูกมองว่าเป็นชาติ ประมุขคนปัจจุบันคือมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นกษัตริย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 แต่ทรงครองราชย์โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 หลังจากการสิ้นพระชนม์ของบิดาของเขาภูมิพลอดุลยเดช ที่นั่งปัจจุบันของบ้านคือพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีบรมราชาภิเษกของวชิราลงกรณ์ตามประเพณีเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ

ราชวงศ์

ราชวงศ์ปัจจุบันของประเทศไทยสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. 2434-2472) และพระศรีนครินทร์ (ภายหลังสมเด็จย่า) (พ.ศ. 2443-2538) ก่อตั้งราชวงศ์มหิดล พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินีสว่างวัฒนาพระมเหสี พระองค์ยังเป็นพระอนุชาของทั้งพระเจ้าวชิราวุธและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (พระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (พระราชโอรสองค์เล็กของเจ้าชาย) เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2489 ในปี พ.ศ. 2492 พระองค์ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระอนุชาพระองค์แรกเมื่อถูกปลด หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร (ธิดาของหม่อมเจ้า) นัคคตรา มังคลา กิติยากร หลานชายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์โดยพระโอรสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แต่ได้รับการประกาศเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สมาชิก

นี่คือรายชื่อสมาชิกปัจจุบันของราชวงศ์: พระเจ้าวชิราลงกรณ์ (พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว) สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา (มเหสี) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าราชสารินี สิริพัชร (พระราชธิดาในพระองค์) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี (พระราชธิดาในพระองค์) เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ (พระราชโอรสองค์ที่ 5 และพระองค์ที่ 5 ของพระมหากษัตริย์และรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ไทย) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระมารดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) พระเจ้าหลานเธอ (พระธิดาองค์ที่สองในรัชกาลที่ 9) เจ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ ศรีวันควัฒน (ธิดาคนเล็กในรัชกาลที่ 9) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริพัชฎาภรณ์ (พระราชธิดาในพระองค์เจ้าจุฬาภรณ์) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (พระธิดาองค์เล็กของเจ้าหญิงจุฬาภรณ์) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา (ธิดาคนโตในรัชกาลที่ 9)

สมาชิกท่านอื่นๆ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสุทธนารินาถ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี (พระสนมของในหลวง) สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีตมเหสีและพระมารดาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จุฑาวัชระ วิวัชรวงศ์ (พระราชโอรสคนโตของกษัตริย์) และพระชายา โก๊ะ วัชเรศร วิวัชรวงศ์ (พระราชโอรสองค์ที่สองของพระมหากษัตริย์) จักรีวัชร์ วิวัชรวงศ์ (ลูกชายคนที่สามของกษัตริย์) วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (ลูกชายคนที่สี่ของกษัตริย์) ท่านผู้หญิง ศรีรัศมี สุวดี (อดีตมเหสีและพระมารดาของเจ้าชายทีปังกรรัศมีโชติ) ท่านผู้หญิง พลอยไพลิน เจนเซ่น (ลูกสาวคนโตของ เจ้าหญิงอุบลรัตน์) และสามี เดวิด วีลเลอร์ Maximus Wheeler (หลานคนโตของเจ้าหญิงอุบลรัตน์) Leonardo Wheeler (หลานคนที่สองของเจ้าหญิงอุบลรัตน์) Alexandra Wheeler (หลานคนที่สามของเจ้าหญิงอุบลรัตน์) ท่านผู้หญิงสิริก