Rola płci

Article

August 18, 2022

Rola płci, znana również jako rola płci, to rola społeczna obejmująca szereg zachowań i postaw, które są ogólnie uważane za akceptowalne, odpowiednie lub pożądane dla danej osoby na podstawie płci tej osoby. Role płciowe są zwykle skoncentrowane na koncepcjach męskości i kobiecości, chociaż zdarzają się wyjątki i wariacje. Specyfika tych oczekiwań związanych z płcią może różnić się w zależności od kultury, podczas gdy inne cechy mogą być wspólne w różnych kulturach. Role związane z płcią wpływają na szeroki zakres ludzkich zachowań, często obejmujący ubiór, który dana osoba wybiera, zawód, który wykonuje, oraz osobiste relacje, w jakie wchodzi. Różne grupy, zwłaszcza ruchy feministyczne, prowadziły wysiłki na rzecz zmiany aspektów dominujących ról płciowych, które ich zdaniem są opresyjne lub niedokładne. Chociaż badania wskazują, że biologia odgrywa rolę w zachowaniu płciowym, dokładny zakres jej wpływu na role płciowe jest mniej jasny.

Tło

Rola płci, znana również jako rola płci, to rola społeczna obejmująca szereg zachowań i postaw, które są ogólnie uważane za akceptowalne, odpowiednie lub pożądane dla danej osoby na podstawie jej płci. W socjologii płci proces, w którym jednostka uczy się i nabywa rolę płciową w społeczeństwie jest określana jako socjalizacja płciowa. Role płciowe są specyficzne kulturowo i chociaż większość kultur rozróżnia tylko dwie (chłopiec/mężczyznę i dziewczynę/kobietę), inne rozpoznają więcej. Niektóre społeczeństwa niezachodnie mają trzy płcie: mężczyzn, kobiety i trzecią płeć. Społeczeństwo bugińskie zidentyfikowało pięć płci. Androgynia była czasami również proponowana jako trzecia płeć. Osoba androgyniczna lub androgyniczna to osoba o cechach dotyczących zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej. Niektóre osoby w ogóle nie identyfikują się z płcią. Wiele osób transpłciowych identyfikuje się po prostu jako mężczyźni lub kobiety i nie stanowią odrębnej trzeciej płci. Różnice biologiczne między (niektórymi) kobietami trans a kobietami cispłciowymi były historycznie traktowane jako istotne w pewnych kontekstach, zwłaszcza w tych, w których cechy biologiczne mogą dawać nieuczciwą przewagę, np. w sporcie. Rola płci to nie to samo, co tożsamość płciowa, która odnosi się do wewnętrzne poczucie własnej płci, niezależnie od tego, czy jest zgodne z kategoriami oferowanymi przez normy społeczne. Punktem, w którym te zinternalizowane tożsamości płciowe zostają uzewnętrznione w zestaw oczekiwań, jest geneza roli płci.

Teorie płci jako konstruktu społecznego

Zgodnie z konstrukcjonizmem społecznym zachowania płciowe wynikają głównie z konwencji społecznych. Teorie takie jak psychologia ewolucyjna nie zgadzają się z tym stanowiskiem. Większość dzieci uczy się kategoryzować siebie według płci w wieku trzech lat. Od urodzenia, w trakcie socjalizacji płci, dzieci uczą się stereotypów i ról płciowych od rodziców i otoczenia. Tradycyjnie chłopcy uczą się manipulować swoim fizycznym i społecznym otoczeniem poprzez siłę fizyczną lub zręczność, podczas gdy dziewczęta uczą się przedstawiać siebie jako przedmioty do oglądania. Konstruktorzy społeczni twierdzą, że różnice między zachowaniem mężczyzn i kobiet można lepiej przypisać segregacji płciowej aktywności dzieci niż jakiejkolwiek podstawowej, naturalnej, fizjologicznej lub genetycznej predyspozycji. mężczyzn w role jako główne źródło zachowań społecznych zróżnicowanych pod względem płci [i zakłada, że] ich wpływ na zachowanie jest mediowany przez procesy psychologiczne i społeczne. Według Gilberta Herdta role płciowe powstały z wnioskowania korespondencyjnego, co oznacza, że ​​ogólny podział pracy został rozszerzony na role płciowe. Konstruktorzy społeczni uważają role płciowe za hierarchiczne i patriarchalne. Termin patriarchat, według badacza Andrew Cherlina, definiuje „porządek społeczny oparty na dominacji kobiet przez mężczyzn, zwłaszcza w społeczeństwach rolniczych”. Według Eagly i in., konsekwencje płci r