Militair Instituut van Virginia

Article

May 21, 2022

Virginia Military Institute (VMI) is een openbare militaire hogeschool in Lexington, Virginia. Het werd in 1839 opgericht als de eerste militaire staatsuniversiteit van Amerika en is de oudste openbare militaire hogeschool in de Verenigde Staten. In overeenstemming met de grondbeginselen en in tegenstelling tot andere militaire hogescholen in de Verenigde Staten, schrijft VMI alleen cadetten in en kent het uitsluitend bachelordiploma's toe. VMI biedt haar cadetten strikte militaire discipline in combinatie met een fysiek en academisch veeleisende omgeving. Het instituut kent graden toe in 14 disciplines in techniek, wetenschap en vrije kunsten, en alle VMI-studenten zijn verplicht deel te nemen aan het Reserve Officers' Training Corps (ROTC). Terwijl Abraham Lincoln VMI voor het eerst "The West Point of the South" noemde vanwege zijn rol tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog is de bijnaam gebleven omdat VMI meer legergeneraals heeft voortgebracht dan welk ROTC-programma in de Verenigde Staten dan ook. Ondanks de bijnaam verschilt VMI in veel opzichten van de federale militaire dienstacademies. Vanaf 2019 had VMI bijvoorbeeld een totale inschrijving van 1.722 cadetten (vergeleken met 4.500 aan de Academies), waardoor het een van de kleinste NCAA Division I-scholen in de Verenigde Staten is. Bovendien slapen tegenwoordig (net als in de jaren 1800) alle VMI-cadetten op veldbedden en leven ze nauw samen in een meer spartaanse en strakke kazerneomgeving dan op de Service Academies. Alle VMI-cadetten moeten deelnemen aan de Reserve Officers' Training Corps (ROTC) van de United States Armed Forces-programma's, maar krijgen de flexibiliteit om civiele inspanningen na te streven of een officiersopdracht te aanvaarden in de actieve of reservecomponenten van vier van de Amerikaanse militaire afdelingen bij het afstuderen.VMI's alumni zijn onder meer een minister van Buitenlandse Zaken, een minister van Defensie, een minister van het leger, een winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, 7 Medal of Honor-ontvangers, 13 Rhodes-geleerden, Pulitzer Prize-winnaars, een Academy Award-winnaar, een Emmy Award en Golden Globe-winnaar, een martelaar die wordt erkend door de Episcopal Church, senatoren en vertegenwoordigers, gouverneurs, luitenant-gouverneurs, een rechter van het Hooggerechtshof, tal van hogeschool- en universiteitspresidenten, veel bedrijfsleiders (presidenten en CEO's) en meer dan 290 algemene en vlagofficieren in alle Amerikaanse dienst vestigingen en verschillende andere landen.

Bestuur

De Raad van Bezoekers is de raad van toezicht van het Virginia Military Institute. Hoewel de Gouverneur ambtshalve de opperbevelhebber van het instituut is en niemand zonder zijn handtekening gediplomeerd kan worden verklaard, delegeert hij aan het bestuur de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het beleid van het instituut. Het bestuur benoemt de superintendent en keurt de benoeming van de leden van de faculteit en het personeel goed op voordracht van de superintendent. Het bestuur kan statuten en voorschriften maken voor hun eigen regering en het beheer van de zaken van het instituut, en hoewel het instituut is vrijgesteld van de administratieve proceswet in overeenstemming met de Va. Code (die onderwijsinstellingen die door het Gemenebest worden beheerd vrijstelt), kunnen sommige van zijn reglementen is vastgelegd in 8VAC 100. Het Uitvoerend Comité voert de werkzaamheden van de raad uit tijdens de pauzes. De raad heeft 17 leden, waaronder ambtshalve de Adjudant-generaal van het Gemenebest van Virginia. Gewone leden worden door de Gouverneur benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Van de zestien benoemde leden moeten er twaalf alumni van het instituut zijn, van wie acht inwoners van Virginia en vier niet-ingezetenen; en de overige vier leden moeten niet-alumni-inwoners van Virginia zijn. Het Uitvoerend Comité bestaat uit de voorzitter van de raad van bestuur, drie vice-voorzitters en één niet-alumnus in het algemeen, en wordt op elke jaarlijkse vergadering door de raad benoemd. Volgens de militiewet (de Virginia Code van 1860) werden functionarissen van het instituut erkend als onderdeel van het militaire establishment van de staat, en de gouverneur had de bevoegdheid om hun opdrachten te geven in overeenstemming met instituutsregels. Curre