Encyclopedie

Article

May 20, 2022

Een encyclopedie (Amerikaans Engels), encyclopedie (archaïsche spelling) of encyclopedie (Brits Engels) is een naslagwerk of compendium dat samenvattingen geeft van kennis, algemeen of speciaal voor een bepaald vakgebied of discipline. Encyclopedieën zijn onderverdeeld in artikelen of vermeldingen die alfabetisch zijn gerangschikt op artikelnaam of op thematische categorieën, of anders zijn voorzien van hyperlinks en kunnen worden doorzocht door willekeurige toegang. Encyclopedie-items zijn langer en gedetailleerder dan die in de meeste woordenboeken. Over het algemeen richten encyclopedieartikelen zich op feitelijke informatie over het onderwerp dat in de titel van het artikel wordt genoemd; dit in tegenstelling tot woordenboeken, die zich richten op linguïstische informatie over woorden, zoals hun etymologie, betekenis, uitspraak, gebruik en grammaticale vormen. Encyclopedieën bestaan ​​al ongeveer 2000 jaar en zijn in die tijd aanzienlijk geëvolueerd wat betreft taal (geschreven in grote internationale of een volkstaal), omvang (enkele of veel volumes), intentie (presentatie van een globale of een beperkt aantal kennis), cultureel perspectief (gezaghebbend, ideologisch, didactisch, utilitair), auteurschap (kwalificaties, stijl), lezerspubliek (opleidingsniveau, achtergrond, interesses, capaciteiten), en de technologieën die beschikbaar zijn voor de productie en distributie (handgeschreven manuscripten, kleine of grote oplagen, internet). Als gewaardeerde bron van betrouwbare informatie samengesteld door experts, kregen gedrukte versies een prominente plaats in bibliotheken, scholen en andere onderwijsinstellingen. De opkomst van digitale en open-sourceversies in de 21e eeuw, zoals Wikipedia, heeft de toegankelijkheid, het auteurschap, het lezerspubliek en de verscheidenheid aan encyclopedieën enorm uitgebreid.

Etymologie

Het woord encyclopedie (encyclo|pedia) komt van het Koine-Griekse ἐγκύκλιος παιδεία, getranscribeerd enkyklios paideia, wat 'algemeen onderwijs' betekent van enkyklios (ἐγκύκλιος), wat 'circulaire, terugkerende, regelmatig vereiste, algemeen' betekent en paideia (παιδεία), wat betekent ' opvoeding, opvoeding van een kind'; samen vertaalt de uitdrukking zich letterlijk als 'volledige instructie' of 'volledige kennis'. De twee afzonderlijke woorden werden echter gereduceerd tot een enkel woord als gevolg van een schrijffout door kopiisten van een Latijnse manuscriptuitgave van Quintillianus in 1470. De kopiisten beschouwden deze uitdrukking als een enkel Grieks woord, enkyklopaedia, met dezelfde betekenis, en dit onecht Grieks woord werd het nieuwe Latijnse woord encyclopedie, dat op zijn beurt in het Engels kwam. Vanwege dit samengestelde woord hebben vijftiende-eeuwse lezers en sindsdien vaak en ten onrechte gedacht dat de Romeinse auteurs Quintillianus en Plinius een oud genre beschreven.

Kenmerken

De moderne encyclopedie is in de 18e eeuw ontwikkeld op basis van het woordenboek. Historisch gezien zijn zowel encyclopedieën als woordenboeken onderzocht en geschreven door goed opgeleide, goed geïnformeerde inhoudsexperts, maar ze verschillen aanzienlijk van structuur. Een woordenboek is een taalkundig werk dat zich voornamelijk richt op alfabetische lijsten van woorden en hun definities. Synonieme woorden en woorden die verband houden met het onderwerp zijn verspreid over het woordenboek te vinden, waardoor er geen duidelijke plaats is voor een diepgaande behandeling. Een woordenboek biedt dus meestal beperkte informatie, analyse of achtergrond voor het gedefinieerde woord. Hoewel het een definitie kan bieden, kan het ervoor zorgen dat de lezer de betekenis, betekenis of beperkingen van een term niet begrijpt, en hoe de term zich verhoudt tot een breder kennisgebied. Om aan die behoeften te voldoen, is een encyclopedieartikel doorgaans niet beperkt tot eenvoudige definities, en is het niet beperkt tot het definiëren van een afzonderlijk woord, maar biedt het een uitgebreidere betekenis voor een onderwerp of discipline. Naast het definiëren en opsommen van synonieme termen voor het onderwerp, kan het artikel de uitgebreidere betekenis van het onderwerp diepgaander behandelen en de meest relevante verzamelde kennis over dat onderwerp overbrengen. Een encyclopedisch artikel a