Napfogyatkozás

Article

May 25, 2022

Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold elhalad a Föld és a Nap között, és ezáltal teljesen vagy részben eltakarja a Föld látóterét a Napról. Az ilyen igazodás egybeesik az újholddal, ami azt jelzi, hogy a Hold van a legközelebb a Föld keringési síkjához. Teljes fogyatkozáskor a Nap korongját teljesen eltakarja a Hold. Részleges és gyűrűs fogyatkozás esetén a Napnak csak egy része takarja el. Ha a Hold tökéletesen körpályán állna, és ugyanazon a keringési síkon lenne, mint a Föld, akkor minden újhold teljes napfogyatkozása lenne. Ehelyett, mivel a Hold pályája körülbelül 5 fokkal meg van dőlve a Föld pályájához képest, az árnyéka általában elkerüli a Földet. Napfogyatkozások (és holdfogyatkozások) ezért csak a napfogyatkozási időszakokban fordulnak elő, ami évente legalább kettő, de legfeljebb öt napfogyatkozást eredményez, amelyek közül legfeljebb kettő lehet teljes. A teljes fogyatkozás ritkább, mert pontosabb igazodást igényel a Nap és a Hold középpontja között, és mert a Hold látszólagos mérete az égbolton néha túl kicsi ahhoz, hogy teljesen befedje a Napot. Teljes napfogyatkozás ritkán fordul elő a Föld egy adott helyén, átlagosan körülbelül 360-410 évente. A napfogyatkozás természetes jelenség. Egyes ősi és modern kultúrákban a napfogyatkozást természetfeletti okoknak tulajdonították, vagy rossz előjelnek tekintették. A csillagászok fogyatkozási előrejelzései Kínában kezdődtek már az ie 4. században; a több száz évre eső fogyatkozások most nagy pontossággal megjósolhatók. Ha közvetlenül a Napba néz, az maradandó szemkárosodáshoz vezethet, ezért napfogyatkozás nézésekor speciális szemvédelmet vagy közvetett megtekintési technikákat alkalmaznak. A teljes napfogyatkozásnak csak a teljes fázisa tekinthető biztonságosan védelem nélkül. A napfogyatkozás-keresőknek vagy esernyőknek nevezett rajongók távoli helyekre utaznak napfogyatkozást látni.

Típusok

Négyféle napfogyatkozás létezik: A teljes fogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold sötét sziluettje teljesen eltakarja a Nap intenzíven erős fényét, így láthatóvá válik a sokkal halványabb napkorona. Bármely napfogyatkozás során a teljesség a legjobb esetben is csak a Föld felszínének egy keskeny sávjában fordul elő. Ezt a keskeny pályát a totalitás útjának nevezik. Gyűrűs fogyatkozás akkor következik be, amikor a Nap és a Hold pontosan egy vonalban van a Földdel, de a Hold látszólagos mérete kisebb, mint a Napé. Ezért a Nap nagyon fényes gyűrűként vagy gyűrűként jelenik meg, amely körülveszi a Hold sötét korongját. A hibrid fogyatkozás (más néven gyűrűs/teljes fogyatkozás) eltolódik a teljes és a gyűrűs fogyatkozás között. A Föld felszínének bizonyos pontjain teljes fogyatkozásnak, máshol gyűrűsnek tűnik. A hibrid fogyatkozások viszonylag ritkák. Részleges fogyatkozás akkor következik be, amikor a Nap és a Hold nincs pontosan egy vonalban a Földdel, és a Hold csak részben takarja el a Napot. Ez a jelenség általában a Föld nagy részén látható a gyűrűs vagy teljes fogyatkozás nyomvonalán kívül. Egyes fogyatkozások azonban csak részleges fogyatkozásnak tekinthetők, mivel az umbra a Föld sarki régiói felett halad el, és soha nem metszi a Föld felszínét. A részleges fogyatkozások gyakorlatilag észrevehetetlenek a Nap fényerejét tekintve, mivel jóval több mint 90%-os lefedettség kell ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyük a sötétedést. Még 99%-nál sem lenne sötétebb a polgári alkonynál. A Nap távolsága a Földtől körülbelül 400-szorosa a Hold távolságának, a Nap átmérője pedig körülbelül 400-szorosa a Hold átmérőjének. Mivel ezek az arányok megközelítőleg azonosak, a Nap és a Hold a Földről nézve megközelítőleg azonos méretűnek tűnik: szögben körülbelül 0,5 ívfok. A Hold Föld körüli pályája enyhén ellipszis alakú, akárcsak a Föld keringése a nap. Ezért a Nap és a Hold látszólagos mérete eltérő. A fogyatkozás nagysága a Hold látszólagos méretének és a Nap látszólagos méretének aránya a fogyatkozás során. Az a fogyatkozás, amely akkor következik be, amikor a Hold a legközelebb van a Földhöz (azaz a perigeus közelében), teljes fogyatkozás lehet b