Nemi szerep

Article

August 10, 2022

A nemi szerep, más néven szexuális szerep, olyan társadalmi szerep, amely egy sor viselkedést és attitűdöt foglal magában, amelyeket általában elfogadhatónak, megfelelőnek vagy kívánatosnak tartanak egy személy számára az adott személy neme alapján. A nemi szerepek általában a férfiasságról és a nőiességről alkotott elképzelésekre összpontosulnak, bár vannak kivételek és változatok. A nemek szerinti elvárások sajátosságai kultúránként eltérőek lehetnek, míg más jellemzők számos kultúrában közösek lehetnek. A nemi szerepek az emberi viselkedés széles skáláját befolyásolják, gyakran ideértve a ruházatot, amelyet az ember visel, a szakmát és a személyes kapcsolatokat, amelyekbe az ember belép. Különféle csoportok, különösen a feminista mozgalmak, erőfeszítéseket tettek az uralkodó nemi szerepek olyan aspektusainak megváltoztatására, amelyek szerintük elnyomó vagy pontatlan. Bár a kutatások azt mutatják, hogy a biológia szerepet játszik a nemi viselkedésben, a nemi szerepekre gyakorolt ​​hatásának pontos mértéke kevésbé egyértelmű.

Háttér

A nemi szerep, más néven szexuális szerep, olyan társadalmi szerep, amely egy sor viselkedést és attitűdöt foglal magában, amelyeket általában elfogadhatónak, megfelelőnek vagy kívánatosnak tartanak egy személy számára az adott személy neme alapján. A nemi szociológiában az a folyamat, amelynek során az egyén megtanulja és megszerezni a nemi szerepet a társadalomban, ezt gender szocializációnak nevezik. A nemi szerepek kulturálisan specifikusak, és míg a legtöbb kultúra csak kettőt különböztet meg (fiú/férfi és lány/nő), mások többet. Egyes nem nyugati társadalmakban három nem létezik: férfiak, nők és egy harmadik nem. A bugi társadalom öt nemet azonosított. Az androgünséget néha harmadik nemként is javasolták. Az androgün vagy androgün személy olyan személy, aki a férfi és a női nemhez tartozó tulajdonságokkal rendelkezik. Egyes egyének egyáltalán nem azonosítják magukat a nemükkel. Sok transznemű ember egyszerűen férfiként vagy nőként azonosítja magát, és nem alkot külön harmadik nemet. A (néhány) transznők és a cisznemű nők közötti biológiai különbségeket történelmileg relevánsként kezelték bizonyos összefüggésekben, különösen azokban, ahol a biológiai tulajdonságok tisztességtelen előnyhöz juttathatják, mint például a sport. A nemi szerep nem ugyanaz, mint a nemi identitás, amely a a saját nem belső érzése, függetlenül attól, hogy igazodik-e a társadalmi normák által kínált kategóriákhoz, vagy sem. Az a pont, ahol ezek az internalizált nemi identitások külső elvárásokká válnak, a nemi szerepek kialakulása.

A gender mint társadalmi konstrukció elméletei

A szociálkonstrukcionizmus szerint a nemek szerinti viselkedés leginkább a társadalmi konvencióknak köszönhető. Az olyan elméletek, mint az evolúciós pszichológia, nem értenek egyet ezzel az állásponttal. A legtöbb gyerek három éves korára megtanulja magát nemek szerint kategorizálni. A gyermekek születésüktől fogva, a nemi szocializáció során a nemi sztereotípiákat és szerepeket sajátítják el szüleiktől és környezetüktől. Hagyományosan a fiúk megtanulják fizikai erővel vagy ügyességükkel manipulálni fizikai és szociális környezetüket, míg a lányok megtekintendő tárgyként mutatják be magukat. A szociális konstrukciósok azzal érvelnek, hogy a férfi és női viselkedés közötti különbségek jobban tulajdoníthatók a nemek szerint elkülönített gyermekek tevékenységeinek, mint bármely alapvető, természetes, fiziológiai vagy genetikai hajlamnak. A szerepelmélet egyik aspektusaként a nemi szerepek elmélete „kezeli a nők és a nők eltérő megoszlását. a férfiakat a nemek szerint differenciált társadalmi viselkedés elsődleges forrásaként szerepekbe helyezik, [és azt feltételezi, hogy] viselkedésre gyakorolt ​​hatásukat pszichológiai és társadalmi folyamatok közvetítik." Gilbert Herdt szerint a nemi szerepek levelező következtetésekből származnak, ami azt jelenti, hogy az általános munkamegosztást kiterjesztették a nemi szerepekre. A társadalmi konstrukciósok a nemi szerepeket hierarchikusnak és patriarchálisnak tartják. A patriarchátus kifejezés Andrew Cherlin kutató szerint "olyan társadalmi rendet definiál, amely a nők férfiak általi uralmán alapul, különösen a mezőgazdasági társadalmakban". Eagly és munkatársai szerint a gender következményei