Sukupuolirooli

Article

August 10, 2022

Sukupuolirooli, joka tunnetaan myös nimellä sukupuolirooli, on sosiaalinen rooli, joka sisältää erilaisia ​​käyttäytymismalleja ja asenteita, joita pidetään yleisesti hyväksyttävinä, asianmukaisina tai toivottavina henkilölle kyseisen henkilön sukupuolen perusteella. Sukupuoliroolit keskittyvät yleensä käsityksiin maskuliinisuudesta ja naiseudesta, vaikka poikkeuksia ja variaatioita onkin. Näiden sukupuolten välisten odotusten erityispiirteet voivat vaihdella kulttuurien välillä, kun taas muut ominaisuudet voivat olla yhteisiä eri kulttuureissa. Sukupuoliroolit vaikuttavat monenlaisiin ihmisten käyttäytymiseen, mukaan lukien usein henkilön valitsemat vaatteet, ammatti, jota henkilö harjoittaa ja henkilökohtaiset suhteet, joihin henkilö tulee. Eri ryhmät, erityisesti feministiset liikkeet, ovat johtaneet pyrkimyksiä muuttaa vallitsevien sukupuoliroolien näkökohtia, jotka heidän mielestään ovat ahdistavia tai epätarkkoja. Vaikka tutkimukset osoittavat, että biologialla on rooli sukupuolikäyttäytymisessä, sen vaikutusten tarkka laajuus sukupuolirooleihin ei ole yhtä selvää.

Tausta

Sukupuolirooli, joka tunnetaan myös nimellä sukupuolirooli, on sosiaalinen rooli, joka sisältää erilaisia ​​käyttäytymismalleja ja asenteita, joita pidetään yleisesti hyväksyttävinä, asianmukaisina tai toivottavina henkilölle kyseisen henkilön sukupuolen perusteella. Sukupuolen sosiologiassa prosessi, jossa Yksilö oppii ja hankkii sukupuoliroolin yhteiskunnassa, kutsutaan sukupuolisosialisaatioksi. Sukupuoliroolit ovat kulttuurisesti erityisiä, ja vaikka useimmat kulttuurit erottavat vain kaksi (poika/mies ja tyttö/nainen), toiset tunnustavat enemmän. Joissakin ei-länsimaisissa yhteiskunnissa on kolme sukupuolta: miehet, naiset ja kolmas sukupuoli. Bugilainen yhteiskunta on tunnistanut viisi sukupuolta. Androgyynia on joskus ehdotettu myös kolmanneksi sukupuoleksi. Androgyyni tai androgyyni on henkilö, jolla on sekä mies- että naissukupuoleen liittyviä ominaisuuksia. Jotkut henkilöt tunnistautuvat ilman sukupuolta. Monet transsukupuoliset ihmiset tunnistavat itsensä yksinkertaisesti miehiksi tai naisiksi eivätkä muodosta erillistä kolmatta sukupuolta. Biologisia eroja (joidenkin) transnaisten ja cisgender-naisten välillä on historiallisesti pidetty merkityksellisinä tietyissä yhteyksissä, erityisesti sellaisissa yhteyksissä, joissa biologiset piirteet voivat tuottaa epäoikeudenmukaista etua, kuten urheilu. Sukupuolirooli ei ole sama asia kuin sukupuoli-identiteetti, joka viittaa sukupuoli-identiteettiin. sisäinen tunne omasta sukupuolesta riippumatta siitä, onko se yhteneväinen yhteiskunnallisten normien tarjoamien kategorioiden kanssa. Kohta, jossa nämä sisäistyt sukupuoli-identiteetit ulkoistuvat odotuksiksi, on sukupuoliroolin synty.

Teoriat sukupuolesta sosiaalisena konstruktiona

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan sukupuolikäyttäytyminen johtuu enimmäkseen sosiaalisista sopimuksista. Evoluutiopsykologian kaltaiset teoriat ovat eri mieltä tämän kannan kanssa. Useimmat lapset oppivat luokittelemaan itsensä sukupuolen mukaan kolmen vuoden iässä. Lapset oppivat syntymästään lähtien sukupuolisosialisaatiossa sukupuolistereotypioita ja -rooleja vanhemmiltaan ja ympäristöstään. Perinteisesti pojat oppivat manipuloimaan fyysistä ja sosiaalista ympäristöään fyysisen voiman tai kätevyyden avulla, kun taas tytöt oppivat esittämään itsensä katseltavina kohteina. Sosiaaliset konstruktiot väittävät, että erot miehen ja naisen käyttäytymisessä johtuvat paremmin sukupuolen mukaan erotetuista lasten toiminnoista kuin mistä tahansa oleellisesta, luonnollisesta, fysiologisesta tai geneettisestä taipumuksesta. Rooliteorian näkökulmasta sukupuolirooliteoria "kohtelee näitä erilaisia ​​naisten jakaumia. miehet rooleihin sukupuolen mukaan eriytyneen sosiaalisen käyttäytymisen ensisijaisena alkuperänä, [ja olettaa, että] heidän vaikutustaan ​​käyttäytymiseen välittävät psykologiset ja sosiaaliset prosessit." Gilbert Herdtin mukaan sukupuoliroolit syntyivät kirjeenvaihtajapäätelmästä, mikä tarkoittaa, että yleinen työnjako laajennettiin sukupuolirooleihin. Sosiaaliset konstruktiot pitävät sukupuolirooleja hierarkkisina ja patriarkaalisina. Termi patriarkaatti määrittelee tutkija Andrew Cherlinin mukaan "yhteiskuntajärjestyksen, joka perustuu miesten dominointiin erityisesti maatalousyhteiskunnassa". Eaglyn ym. mukaan sukupuolen seuraukset r.