Sibil nga Administrasyon sa Estados Unidos sa Ryukyu Islands

Article

May 25, 2022

Ang United States Civil Administration sa Ryukyu Islands abbr. Ang USCAR (琉球列島米国民政府, Japanese: Ryūkyū-rettō Beikoku Minseifu, Okinawan: Rūcū ʔAmirika Minhyōjōju) mao ang gobyernong sibil nga administrasyon sa Ryukyu Islands, Japan (nasentro sa Okinawa Island), mipuli sa Ryuk Military Government sa United States. (gibuhat mismo sa pagtapos sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan) sa 1950, ug naglihok hangtod nga ang mga isla mibalik sa Japan kaniadtong 1972.

Kasaysayan

Ang U.S. National Archives and Records Administration naghulagway sa kasaysayan sa USCAR sa ingon: Pagkahuman sa pagpirma sa Instrumento sa Pagsuko, 2 Setyembre 1945, ang Ryukyu Islands gidumala sa Departamento sa Navy, 21 Setyembre 1945 - 30 Hunyo 1946, kauban ang Commanding Officer, Naval Operating Base, Okinawa nga naglihok isip punong opisyal sa gobyerno sa militar ubos sa awtoridad sa Commander- in-Chief U.S. Pacific Fleet. Pagbalhin sa administrasyon gikan sa Department of the Navy ngadto sa War Department nga gitugutan sa Joint Chiefs of Staff (JCS) approval, 1 Abril 1946, sa JCS 819/11, 5 March 1946, uban ang dugang proviso sa JCS 819/12, 22 Marso 1946. sa pagpatuman sa mga instruksyon sa General Headquarters US Army Forces in the Pacific (GHQ AFPAC), ang Okinawa Base Command nag-usab sa Ryukyus Command, epektibo niadtong Hulyo 1, 1946, pinaagi sa General Order 162, Headquarters US Army Forces, Western Pacific, ug nahimong responsable sa administrasyon ubos sa Deputy Kumander sa Gobyerno Militar. Ryukyu Islands sunodsunod nga gidumala sa Ryukyus Command, 1 Hulyo – 30 Nobyembre 1946; Philippines-Ryukyus Command, 1 Disyembre 1946 – 31 Hulyo 1948; ug Ryukyuan Command, 1 Agosto 1948 – 15 Disyembre 1950. Natukod ang USCAR, epektibo niadtong Disyembre 15, 1950, pinaagi sa direktiba sa Headquarters Far East Command (HQ FEC, kanhi GHQ AFPAC), AG 091.1 (5 Disyembre 1950) RCA, Disyembre 5, 1950 , nagpatuman sa usa ka JCS memorandum, SM 2474-50, 11 Oktubre 1950, nagmando sa Commander-in-Chief Far East, Gen. Douglas MacArthur, sa pag-organisar ug sibil nga administrasyon para sa Ryukyu Islands subay sa JCS 1231/14, 4 Oktubre 1950. Ang USCAR nagpadayon sa paglihok ubos sa Department of the Army (kanhi War Department), 1950–71. Ang Amami Island Group sa Ryukyu Islands gibalik sa Japan pinaagi sa Kasabutan tali sa Estados Unidos sa Amerika ug Japan mahitungod sa Amami Islands, gipirmahan niadtong 24 Disyembre 1953, ug nahimong epektibo niadtong Disyembre 25, 1953. ang Kasabutan tali sa Estados Unidos sa Amerika ug Japan mahitungod sa Ryukyu Islands ug sa Daito Islands, gipirmahan niadtong 17 Hunyo 1971, diin ang nahibiling mga grupo sa isla sa Ryukyu Islands, lakip ang Okinawa Island Group, gibalik sa Japan. Human sa Gubat sa Okinawa sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, ang Navy sa Estados Unidos sa sinugdan nangalagad sa grupo sa Okinawa samtang ang laing tulo ka grupo ubos sa kontrol sa Army. Niadtong 18 Hulyo 1945, gibalhin sa Navy ang kontrol ngadto sa US Army Forces in the Pacific (AFPAC), apan niadtong 21 September gikontrol pag-usab, nga nag-organisar sa United States Military Government sa Ryukyu Islands. Sa katapusan sa 1 Hulyo 1946, ang Army mikontrol pag-usab, nag-organisar sa Ryukyu Command gikan sa miaging Okinawa Base Command. Niadtong 1 Enero 1947, ang AFPAC gi-organisar pag-usab isip Far East Command ug usa ka hiniusang Ryukyu Command, lakip ang usa ka military government apparatus, gibutang ubos sa General Headquarters, Far East Command (GHQ FECOM), sa Tokyo. Niadtong 1952, gipirmahan sa Japan ang Tratado sa San Francisco ug giangkon ang kontrol sa Okinawa sa gobyerno sa US. Ang USCAR, nga usa ka ubos nga organisasyon sa mga pwersa sa Estados Unidos, nag-surveillance sa Ryukyuan nga Gobyerno ug mahimong mapildi ang tanang desisyon nga gihimo sa Ryukyuan Government. Ang opisyal nga kuwarta mao ang B yen gikan sa 1948 hangtod 1958, sa dihang ang B yen giwagtang ug ang dolyar sa US gigamit. Ang gobyerno nag-imprenta sa Ryukyuan nga selyo ug mga pasaporte. Ang mga awto nagmaneho sa tuo nga lahi sa mga nag-unang isla sa Japan. Ang isla mibalhin sa pagmaneho sa wala