Eclipsi solar

Article

May 21, 2022

Un eclipsi solar es produeix quan la Lluna passa entre la Terra i el Sol, de manera que enfosquim la visió de la Terra del Sol, total o parcialment. Aquesta alineació coincideix amb una lluna nova, la qual cosa indica que la Lluna està més a prop del pla de l'òrbita de la Terra. En un eclipsi total, el disc del Sol queda totalment enfosquit per la Lluna. En els eclipsis parcials i anulars, només una part del Sol queda enfosquida. Si la Lluna estigués en una òrbita perfectament circular i en el mateix pla orbital que la Terra, hi hauria eclipsis solars totals cada lluna nova. En canvi, com que l'òrbita de la Lluna està inclinada uns 5 graus respecte a l'òrbita de la Terra, la seva ombra acostuma a perdre la Terra. Per tant, els eclipsis solars (i lunars) només succeeixen durant les estacions d'eclipsi, donant lloc a almenys dos, i fins a cinc, eclipsis solars cada any, no més de dos dels quals poden ser totals. Els eclipsis totals són més rars perquè requereixen una alineació més precisa entre els centres del Sol i la Lluna, i perquè la mida aparent de la Lluna al cel de vegades és massa petita per cobrir completament el Sol. Els eclipsis solars totals es produeixen rarament en un lloc determinat de la Terra, de mitjana aproximadament cada 360 a 410 anys. Un eclipsi és un fenomen natural. En algunes cultures antigues i modernes, els eclipsis solars s'atribuïen a causes sobrenaturals o es consideraven mals auguris. Les prediccions dels eclipsis dels astrònoms van començar a la Xina ja al segle IV aC; Els eclipsis de centenars d'anys en el futur ara es poden predir amb gran precisió. Mirar directament el Sol pot provocar danys oculars permanents, de manera que s'utilitzen tècniques especials de protecció ocular o visualització indirecta quan es veu un eclipsi solar. Només la fase total d'un eclipsi solar total és segura de veure sense protecció. Els entusiastes coneguts com a caçadors d'eclipsis o umbrafils viatgen a llocs remots per veure eclipsis solars.

Tipus

Hi ha quatre tipus d'eclipsis solars: Un eclipsi total es produeix quan la silueta fosca de la Lluna enfosquia completament la llum intensament brillant del Sol, permetent que la corona solar molt més tènue sigui visible. Durant qualsevol eclipsi, la totalitat només es produeix en el millor dels casos en una pista estreta a la superfície de la Terra. Aquesta pista estreta s'anomena camí de la totalitat. Un eclipsi anular es produeix quan el Sol i la Lluna estan exactament en línia amb la Terra, però la mida aparent de la Lluna és més petita que la del Sol. Per tant, el Sol apareix com un anell molt brillant, o anell, que envolta el disc fosc de la Lluna. Un eclipsi híbrid (també anomenat eclipsi anular/total) canvia entre un eclipsi total i un eclipsi anular. En determinats punts de la superfície de la Terra, apareix com un eclipsi total, mentre que en altres punts apareix com a anular. Els eclipsis híbrids són relativament rars. Un eclipsi parcial es produeix quan el Sol i la Lluna no estan exactament en línia amb la Terra i la Lluna només oculta parcialment el Sol. Aquest fenomen normalment es pot veure des d'una gran part de la Terra fora de la pista d'un eclipsi anular o total. Tanmateix, alguns eclipsis només es poden veure com un eclipsi parcial, perquè l'ombra passa per sobre de les regions polars de la Terra i mai no talla la superfície terrestre. Els eclipsis parcials són pràcticament imperceptibles pel que fa a la brillantor del Sol, ja que es necessita una cobertura superior al 90% per notar qualsevol enfosquiment. Fins i tot al 99%, no seria més fosc que el crepuscle civil. La distància del Sol a la Terra és d'unes 400 vegades la distància de la Lluna, i el diàmetre del Sol és d'unes 400 vegades el diàmetre de la Lluna. Com que aquestes proporcions són aproximadament les mateixes, el Sol i la Lluna, vistos des de la Terra, semblen tenir aproximadament la mateixa mida: uns 0,5 graus d'arc en mesura angular. L'òrbita de la Lluna al voltant de la Terra és lleugerament el·líptica, igual que l'òrbita de la Terra al voltant. el sol. Per tant, les mides aparents del Sol i la Lluna varien. La magnitud d'un eclipsi és la relació entre la mida aparent de la Lluna i la mida aparent del Sol durant un eclipsi. Un eclipsi que es produeix quan la Lluna es troba a prop de la seva distància més propera a la Terra (és a dir, prop del seu perigeu) pot ser un eclipsi total b